PROJE DİZAYN HİZMETLERİ

Proje yönetimi bir profesyonel yönetim süreci olup, ilk düşünceden işin tamamlanıp fiziksel olarak teslim edilmesine kadar geçen süreçte, istenilen kalite, hedeflenen bütçe ve öngörülen sürelerde projenin tamamlanabilmesi adına sağlanan hizmetler ve prosedürler bütünüdür. Proje Yönetim Hizmetleri, Proje yönetimi hizmetlerini tasarım ve inşaat süreçlerinde sunmaktadır.

1. TASARIM ORGANİZASYONU

Projede yer alacak tüm tasarım ekiplerinin (mimari, statik, mekanik, elektrik, peyzaj, yangın vb) belirlenmesi ve sözleşmelerinin hazırlanması, bu ekiplerin tasarım kriterleri doğrultusunda uyum içinde ve koordineli olarak çalışmasının sağlanması çalışmalarıdır.

2. İNŞAAT YÖNETİMİ

Tüm inşaat sürecinde devam edecek olan, belirlenecek yapım metodu doğrultusunda, yüklenici / alt yüklenicilerin takibi, inşaat ve şantiye çalışan / çalışmalarının kontrol ve koordine edilmesi ile raporlanması çalışmalarıdır.

3. KALİTE KONTROL YÖNETİMİ

Proje süresi boyunca yürütülen imalatların mevcut tasarım, teknik şartname, belirlenen standart ve spesifikasyonlar çerçevesinde tamamlanmasının sağlanması ve bu doğrultuda, kalite kontrol sistemlerinin hazırlanması ile takip edilmesi çalışmalarıdır.

4. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

İş güvenliği planlarının hazırlanması ve takibinin yapılması, tüm inşaat çalışmalarında iş güvenliği standartlarının tüm çalışanlar ve yükleniciler tarafından uygulanmasının sağlanması çalışmalarıdır.

5. TEST VE DEVREYE ALMA

Projenin tamamlanma aşamasında, işletmeye/işverene tüm sistemlerin sorunsuz çalışır teslim edilebilmesi için gerekli kontrol ve koordinasyonun yapılması çalışmalarıdır.

6. SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJE YÖNETİMİ

Çevreye duyarlı tasarlanan projelerin hedefleri ve kriterleri standart projelerden tasarım ve inşaat aşamasında farklar içermektedir. Buna uygun proje yönetim sistemlerinin belirlenmesi ve tasarım-inşaat süreçlerinde sürdürülebilir binaların proje yönetiminin yapılması çalışmalarıdır.

Proje Görüntüleri

Proje Dizayn Hizmetleri
Proje Dizayn Hizmetleri
Proje Dizayn Hizmetleri
Proje Dizayn Hizmetleri
Proje Dizayn Hizmetleri